Novinky

Ekologická elektrika

V posledních letech stále roste zájem o vysokozdvižné vozíky HELI s ekologickým pohonem. Jedná se o čelní vysokozdvižné AKU vozíky poháněné baterií. Na základě požadavků zákazníku jsme rozšířili flotilu těchto vysokozdvižných vozíků i o nosnosti 5000kg, 7000kg a 10000kg.


Pohon CNG

Nejekonomičtější a nejekologičtější provoz vysokozdvižných vozíků se spalovacími motory. CNG je mezinárodně používaná zkratka označující stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas). CNG je v nejčistším a nejekonomičtějším palivem. Má obrovský potenciál pro využití v osobních a užitkových vozech i mezi autobusy a rovněž pro provoz vysokozdvižných vozíků v uzavřených prostorách. Jeho největšími devizami je nízká cena, a tedy nejnižší provozní náklady, výrazně nižší úroveň emisí, hlučnost motorů či vysoké oktanové číslo 130. CNG je běžně dostupné v plynovodné síti ČR i zemí Evropské unie. Jeho celosvětové zásoby jsou obrovské a stále přibývají nové zdroje. Používá se k výrobě tepelné a elektrické energie. Pokud se pomocí vysokotlakových kompresorů stlačí pod tlakem zhruba 200 barů do koncentrované podoby, stále zůstává v plynné formě. V této podobě je využitelný v dopravě jako levné a vysoce ekologické palivo pro různé typy motorů. Při spalování netvoří na rozdíl od běžných fosilních zdrojů ve výfukových plynech pevné částice. Ve srovnání se spalováním benzínu dochází ke snížení emisí oxidu uhličitého o čtvrtinu a ve srovnání se spalováním nafty o snížení emisí oxidu uhlíku až o 95 %. Je ekologicky nejčistším palivem, které neohrožuje ovzduší ani nekontaminuje půdu nebo vodní zdroje při případném úniku.


Nůžkový paletový vozík JF3

Vážení zákazníci, zvýhodnili jsme cenu nužkového paletového vozíku JF3.  Tento paletový vozík je kombinací paletového vozíku a pracovního stolu. Lehce přemisťuje palety a zdvihá materiál o hmotnosti až 1000 kg. Výška zdvihu je 800 mm, délka vidlic je 1150 mm, rozteč vidlic 550 mm. Minimální výška paletového vozíku je 85 mm. JF3 je v akci! Má zvýhodněnou cenu a to 11 000 Kč bez DPH! Více o nůžkovém paletovém vozíku JF3 na www.eulift.cz.


Aktuální reference online

Od počátku roku 2017 přidáváme denně online prodané vozíky - reference.


1 ... 6 7 8
70-74 z 74