Dopyt servisu

Pokiaľ nevyplníte e-mail pre fakturáciu a e-mail pre montážny list, po realizácii servisu bude faktúra a montážny list odoslaný na hlavnú e-mailovú adresu.
Pokiaľ nevyplníte kolónku s kontaktmi na osobu zodpovednú za prevzatie servisovaného vozíka automaticky bude kontaktovaná osoba pre prevzatie vozíka, ktorá je vyplnená v kolónke "Priezvisko osoby objednávacej opravu, telefón".

Súbor je nepovinný a jeho max. veľkosť je 1 MB.

Súbor je nepovinný a jeho max. veľkosť je 1 MB.

Súbor je nepovinný a jeho max. veľkosť je 1 MB.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov. Gekkon International s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá Gekkon International s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 5 ods. 2 písm. b).